• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzondering geldt voor bezoekers aan het restaurant.
  • Alle accommodaties zijn rookvrij. Roken is buiten alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven rookplekken. Peuken moeten worden gedeponeerd in daarvoor speciale afvalbakken.
  • Muziek is om te luisteren, maar de buurt/omgeving hoeft niet mee te genieten. Op het terrein dient het stil te zijn tussen 23.00 en 08.00.
  • In verband met potentieel brandgevaar is open vuur op het terrein (barbecue, vuurtje stoken) verboden.
  • Bezoek op het terrein is toegestaan, maar zonder overleg het bezoek laten overnachten is niet toegestaan.
  • Onze accommodaties zijn uitsluitend bedoeld voor recreatieve doeleinden. U mag de ruimten niet anders gebruiken dan waarvoor deze zijn bestemd. Ze zijn niet bedoeld voor het vieren van feesten en partijen, etc. in de ruimste zin van het woord. Bij twijfel graag overleg voeren met de manager.
  • Het is niet toegestaan bij ons gehuurde handdoeken, bedlinnen en/of ander beddengoed mee naar buiten te nemen. Hetzelfde voor meubilair: wat binnen hoort, moet daar ook blijven en anders om.
  • Bij vertrek uit de groepsaccommodaties/tenten het bedlinnen en de handdoeken bij de ingang van de accommodatie leggen.
  • Bij vertrek dient de afwasmachine te zijn leeggeruimd en alle afvalbakken dienen geleegd te zijn. Het afval kan worden weggegooid in de daarvoor bestemde containers in de milieustraat bij de ingang van het terrein. Om het milieu te helpen scheiden wij de volgende afvalstromen: papier/karton, glas en restafval.
  • Frituren/gourmetten/fonduen is in onze accommodaties niet toegestaan vanwege de sterke geuren die in de accommodatie blijven hangen.